Welkom bij de Zonnekind Academy

Het online leerplatform voor (onderwijs) professionals die de leefwereld van kinderen beter willen leren begrijpen. Het kind staat steeds centraal in onze opleidingen. Het doel is om jou handvatten te geven om kinderen en jongeren zich te helpen ontplooien tot de persoon die ze écht zijn.

Wil je als leerkracht of (onderwijs) professional meer inzicht krijgen in de wensen en noden van je leerlingen? Dan is de Zonnekind Academy iets voor jou!

De Zonnekind Academy is een laagdrempelig online leerplatform voor (onderwijs) professionals.

Het grote voordeel dat het online is, is natuurlijk dat je studeert op je eigen tempo. De Academy biedt de mogelijkheid aan leerkrachten en andere (onderwijs) professionals buiten de schooluren zich bij te scholen. De cursus staat voor je klaar zodra je inlogd. Bij elke cursus hoort een uitgebreid werkboek om je te helpen de opgedane kennis om te zetten in de praktijk.

Heb je de cursus helemaal doorlopen dan kan je ook een deelnamecertificaat ontvangen als bewijs voor je werkgever.

De thema's die aan bod komen zijn onder meer: faalangst, hoogsensitiviteit, executieve functies, emoties bij kinderen, zelfvertrouwen, autisme, trauma, rouw en verlies en zo veel meer.

In elke cursus wordt de belevingswereld van het kind centraal gezet met als doel jou, als professional, het inzicht te geven in die belevingswereld van het kind. Want hoe beter het begrip, hoe efficiënter je het kind gaat kunnen helpen.

Kies een thema in de Academy waarin je jezelf wil verdiepen!

Start met een gratis webinar als voorsmaakje van de trainingen, die jou de nodige kennis en vaardigheden zullen bijbrengen! Zo kan jij jouw kind of leerling de begeleiding geven die hij of zij nodig heeft.

Wat studenten zeggen...

Ik was al ervaringsdeskundige, namelijk heb zelf enorme faalangst, en ben er me altijd van bewust om iedereen positief aan te moedigen. Om te laten zien dat ieder kind heel wat in zijn mars heeft. Ik weet nu ook dat het verwoorden heel belangrijk is. Je zegt dingen met de goede bedoelingen maar toch is dat niet de correcte manier. Door het verwoorden van wat je wel wil en niet wat je niet wil, hebben we al doorbraken gehad met kinderen waarbij het negatieve gedrag bleef aanhouden.

Het zelf aan de slag moeten gaan na een module is super want dan moet je wel direct eraan beginnen en anders schuif je het op de lange baan en verlies je belangrijke info. Het is een cursus waar alles inzit, hij is laagdrempelig, duidelijk en je voelt dat jij er helemaal van doordrongen bent en dat werkt aanstekelijk.

Britt

Leerkracht in het Buitengewoon Kleuteronderwijs

Ik wist wel dat faalangst bestond maar daar bleef het ook bij. Echte achtergrondinformatie of concrete tips om actie te ondernemen had ik niet.

Ik weet nu hoe ik rond faalangst kan werken in de klas, hoe ik moet observeren en vervolgens actie kan ondernemen. Ik had veel aan de reflectievragen zodat ik ging nadenken over de lessen. Ik kon het ook onmiddellijk toepassen op de klassituatie. Ik heb gezorgd voor een positiever klasklimaat waarbij de kinderen meer mij in vertrouwen nemen. Dit door algemeen de nadruk te leggen op mogen fouten maken en groeigerichte mindset/positieve gedachten. Ik ben heel blij dat ik deze gevolgd heb. Het was heel interessant en leerrijk.
Bedankt om de kennis en materialen te delen. Ik gebruik het zeker verder!

Shari

Leerkracht

Sophie

Leerkracht BuSo

Ik vond het zeer interessant om bruikbare tips te krijgen van Vanessa.

Ik maak gebruik van wat ik heb bijgeleerd om dit ook te observeren bij mijn leerlingen. Dit was een zeer waardevolle training die me veel inzichten heeft gegeven en handvaten heeft aangereikt. Ik hoop hiermee een degelijke aanpak in onze school te kunnen helpen uitwerken. Dank je wel!

Hilde

Ondersteuner

Zoek je interessant onderwerp voor een studiedag?

Weet dat je ook steeds beroep kunt doen op 't Zonnekind voor het organiseren van online of live studiedagen voor leerkrachten of een team ondersteuners. 

De onderwerpen waarover we een boeinde vorming kunnen geven zijn onder meer:

  • Faalangst in de klas
  • Executieve functies
  • Autisme
  • Hoe omgaan met storend gedrag
  • Sociaal emotioneel leren

Interesse? Neem contact met ons op via welkom@tzonnekind.com of bel 0492 20 83 63.